CZ EN
25-rocnik.png

mezinárodní konference
o vodní energetice

 

calendar.png  13. 9. - 15. 9. 2022      point.png  Hotel Duo, Praha

Základní informace

Informace pro účastníky

Místo a doba konání

Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9, www.hotelduo.cz
13. 9. – 15. 9. 2022 (úterý-čtvrtek)

Účastnický poplatek

zvýhodněná cena při platbě do 13. 2. 2022           BUDE UPŘESNĚNO Kč (bez DPH)
plná cena při platbě po 13. 2. 2022     BUDE UPŘESNĚNO Kč (bez DPH)

Tématické okruhy

  1. Výzkum a nové trendy ve využití vodní energie
  2. Hydroenergetická zařízení – konstrukce a výroba
  3. Provoz a ekonomika vodních děl s hydroenergetickým využitím
  4. Malé vodní elektrárny
  5. Hydroenergetika, životní prostředí a alternativní zdroje energie

Program konference

přednáškové bloky v místě konání konference
posterové prezentace v místě konání konference
exkurze v lokalitách ČEZ, a. s., Vodní elektrárny
společenské večery

Jednací řeč

Jednání konference bude v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Všechny projevy budou simultánně překládány do jednacích řečí.

Důležité termíny

bude upřesněno           přihlášení a uzávěrka anotací
bude upřesněno           oznámení o přijetí přihlášky a anotace
13. 2. 2022           zaplacení zvýhodněného účastnického poplatku
bude upřesněno           uzávěrka abstraktů pro sborník
bude upřesněno           předběžný program konference
13. - 15. 9. 2022   konference Hydroturbo 2020

Pořadatel

ČEZ, a. s., Vodní elektrárny

ve spolupráci s

Aquatis, Brno
ČKD Blansko Holding, Blansko
E.ON Energie, a. s.
Litostroj Engineering, a. s., Blansko
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
Slovenská technická univerzita Bratislava – Stavebná fakulta
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava
Vysoké učení technické Brno, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana, Brno


V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Renáta Pátová, ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, Prof. Vl. Lista 329, 252 07 Štěchovice, renata.patova@cez.czAktuality

#
16. 3. 2021
Odložení konference
Více informací