CZ EN
25-rocnik.png

mezinárodní konference
o vodní energetice

 

calendar.png  13. 9. - 15. 9. 2022      point.png  Hotel Duo, Praha

Pro autory

Vážení autoři příspěvků!
Pokud jste zvolili typ příspěvku PREZENTACE, bude součástí programu konference vaše prezentace v celkové délce 25 minut, kdy se předpokládá cca 20minut dlouhá prezentace a 5 minut prostor na diskuzi.
Těšíme se na vaše vystoupení!

Detailní rozpis jednotlivých prezentací do přednáškových bloků naleznete zde

Příjem příspěvků byl s ohledem na termín konference ukončen.

Všechny typy příspěvků vyžadují dodání ABSTRAKTU do 17. 6. 2022. Tento abstrakt bude součástí elektronického sborníku. Délka abstraktu se předpokládá 2 stránky. V případě, že byste rádi téma více rozvinuli, využijte možnost - typ příspěvku ČLÁNEK NA WEB.
Zvolený typ příspěvku PREZENTACE znamená, že Váš příspěvek bude součástí PŘEDNÁŠKOVÉHO PROGRAMU KONFERENCE a zároveň ABSTRAKT bude součástí elektronické verze SBORNÍKU ke konferenci.
Zvolený typ příspěvku ABSTRAKT DO SBORNÍKU znamená, že Váš příspěvek bude součástí POUZE elektronické verze SBORNÍKU ke konferenci. 
Zvolený typ příspěvku ČLÁNEK NA WEB znamená, že článek bude UVEŘEJNĚN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ na webu konference a zároveň bude ABSTRAKT součástí elektronické verze SBORNÍKU ke konferenci.
Zvolený typ příspěvku POSTER (DODÁNÍ TIŠTĚNÉ VERZE NEJPOZDĚJI V MÍSTĚ KONÁNÍ KONFERENCE VE VELIKOSTI A1 NA VÝŠKU) znamená, že Váš příspěvek bude součástí POSTEROVÉHO PROGRAMU KONFERENCE a zároveň ABSTRAKT bude součástí elektronické verze SBORNÍKU ke konferenci.

 Aktuality

#
31. 8. 2022
Více informací
#
28. 8. 2022
Více informací
#
6. 7. 2022
Simultánní tlumočení nebude zajištěno
Více informací
#
11. 8. 2022
Bohužel bez Slap
Více informací